Starptautiskais turnīrs „Open Riga” tiek rīkots katru gadu vairāku gadu garumā. Uz doto brīdi turnīrs kļuvis par atpazīstamu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Turnīrā „Open Riga” pulcējas Latvijas klubu komandu, kā arī kaimiņvalstu (Igaunija, Krievija, Baltkrievija, Ukraina un Somija) klubu sportisti.

 

Turnīra mērķis: Tekvon-do ITF attīstība un popularizācija jauniešu vidū.

 

Turnīra uzdevumi:

 

 • Tekvondistu ITF sportiskās meistarības līmeņa paaugstināšana;
 • Jaunu un talantīgu sportistu noskaidrošana;
 • Augošās paaudzes dzīves nostājas pozitīva formēšana;
 • Tekvon-do ITF attīstīšana Latvijā;
 • Draudzīgu attiecību nostiprināšana starp sporta organizācijām;
 • Veselīga dzīves veida propoganda

 

Turnīrā „Open Riga” piedalās visu vecuma grupu un kvalifikāciju sportisti (Bērni, Kadeti, Juniori, Pieaugušie, Veterāni). Tradicionāli, kā noslēdzošā turnīra fāze, tiks uzvarētāju apbalvošana individuālajās sacīkstēs, kā arī kausu pasniegšana uzvarētājiem kopējā komandu ieskaitē.

 

Dalībnieku skaits ar katru gadu pieaug, tādā veidā sportistu meistarības līmenis paaugstinās. Palielinās interese par Tekvon-do ITF cīņas mākslu augošās paaudzes cilvēkiem un tas nozīmē to, ka veiksmīgi tiek īstenoti turnīra galvenie uzdevumi – Tekvon-do ITF popularizācija un attīstība.


Международный Турнир "OPEN RIGA" проводится ежегодно в течение нескольких лет подряд. На сегодняшний день турнир получил известность не только в Латвии, но и за ее пределами. На "OPEN RIGA" собираются спортсмены клубных команд Латвии и соседних государств (Эстония, Россия, Белоруссия, Украина, Финляндия).

 

Цель турнира -  развитие и популяризация Таэквон-до ITF среди молодежи.

 

Задачи турнира:

 • повышать уровень спортивного мастерства таэквондистов ITF
 • выявлять талантливых юных спортсменов
 • формировать позитивные жизненные установки у подрастающего поколения
 • развивать Таэквон-до ITF в Латвии
 • укреплять дружеские отношения между спортивными организациями
 • пропагандировать здоровый образ жизни

 

В турнире "OPEN RIGA" принимают участие спортсмены всех возрастных категорий и поясов (Дети, Кадеты, Юниоры, Взрослые и Ветераны). По традиции заключительной фазой турнира станет награждение победителей в индивидуальных соревнованиях и вручение призовых кубков победителям в общекомандном зачете . 

 

Число участников с каждым годом увеличивается, мастерство спортсменов неизменно растет, множится интерес к Таэквон-до ITF со стороны подрастающего поколения.  А это значит, что успешно реализуются главные задачи турнира - развитие и популяризация Таэквон-до ITF.

 

HOSTED BY:


PROMOTED BY: